Skip to content

Team Van Kelst Real Estate

Vastgoed is onze passie

Overzicht

Van Kelst Real Estate zoekt, koopt of ontwikkelt baanbrekende inspirerende vastgoed projecten die inspelen op de noden van onze klanten en huurders. We verdelen onze vastgoedportefeuille in verschillende categorieën. Residentieel, retail, automotive, studentenkamers en commerciële panden.  

Doelen

  1. Opbouwen van een waardevolle vastgoedportefeuille
  2. Genereren van duurzame huurinkomsten
  3. Diversifiëren in categorie vastgoed 

Strategie

De belangrijkste doelstelling op lange termijn voor Van Kelst Real Estate is het samenstellen, beheren en uitbreiden van een portefeuille vastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde groei betreft zowel de waarde van het patrimonium als de inkomsten die uit de verhuring gegenereerd worden.

Op korte termijn worden de bovengenoemde doelstellingen nagestreefd door de bewaking van de bezettingsgraad van de portefeuille, het huurincasso en de onderhoud- en beheerskosten. Door het selectief aankopen en bouwen van nieuwe projecten op zorgvuldig uitgekozen locaties wordt beoogd het beheer van de portefeuille te vereenvoudigen en de waarde op te drijven.

Translate »